Van jaarboek naar website, altijd actueel!

Deze website is een voortzetting van het ‘Jaarboek Werknemers in de Zorg’, dat tussen 1996 en 2010 in 15 edities in boekvorm is verschenen. De website zet de traditie en de inhoud van het jaarboek voort en heeft tot doel de werkers in de zorg te informeren over de beroeps- en vakontwikkelingen in toegankelijke, niet-ambtelijke taal. De website is een uitgave van de SPJ (Stichting Publicatie Jaarboeken). De website is gericht op een ieder die goed geïnformeerd wil zijn, maar zeker op OR- en VAR-leden. P&O-ers en leden van vak- en beroepsorganisaties. Voor leden van de OR en de VAR is de informatie zeer geschikt en onmisbaar. Zij worden immers steeds meer geconfronteerd met de consequenties van landelijke regelingen.

De website volgt de ontwikkelingen in de sectoren; Verzorgings- en Verpleeghuizen, Gehandicaptenzorg UMC’s, Geesteiijke Gezondheidszorg, Thuiszorg en Ziekenhuizen.

De website geeft een actueel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg, zoals; Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Arbeidsomstandigheden, Opleidingen, De beroepsinhoud, VWS-begroting, Functiewaardering, BIG-register en tuchtrecht, Zorg-wetgeving, CAO-ontwikkelingen, Overzicht salarissen directies, De beroepscode en eed Overheidssturing van de zorg, Arbeidsmarkt per sector en alles over het Pensioen.

De website is ingedeeld in hoofdstukken met artikelen rond hetzelfde onderwerp. De artikelen op de website zijn gebaseerd op oorspronkelijke bronnen, zoals kamerstukken, onderzoeken van werkgevers en werknemersorganisaties, arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen per sector, Inspectie Gezondheidszorg, Arbeidsinspectie, V&VN, VWS en onderzoeksbureaus.

Nieuwsbrief
Via een nieuwsbrief willen wij u informeren over deze nieuwe ontwikkelingen en artikelen op de website.

Contact?
Mail naar: info@werknemersindezorg.nl