CAO Ziekenhuizen

Werkingssfeer

De CAO (algemene) ziekenhuizen is van toepassing op:

 1. De werkgever: de rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ten doel heeft ziekenhuiszorg te bieden, dan wel de organisaties die op het moment van inwerkingtreding van deze CAO lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
  Met ingang van de CAO 2017 vallen de zelfstandige klinieken lid van “Zelfstandige Klinieken Nederland” niet meer onder deze CAO.
 2. De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ziekenhuiszorgactiviteiten verricht en waarbij het meerderheidsbelang (50% of meer) of een overwegende mate van zeggenschap ligt bij de werkgever(s) als bedoeld onder 1.
 3. De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, op structureel contractuele basis, medisch specialistische zorg biedt ten behoeve van de werkgever(s) als bedoeld onder 1.

 

Aantal werkgevers
107 algemene ziekenhuizen.

Aantal werknemers (opgave Azw):

2012

2013

2014

2015

2016

217.609

215.516

212.844

210.812

 

209.428

 

 

Werkgeverspartij
Aan werkgeverszijde wordt de CAO ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Werknemerspartijen
Ingaande 2015 zijn de volgende naamsveranderingen ingevoerd:

 • AbvaKabo FNV wordt: FNV Zorg en Welzijn,
 • CNV Publieke Zaak wordt: CNV Zorg en Welzijn.

Aan werknemerszijde hebben vier werknemersorganisaties de CAO ondertekend:

 1. FNV Zorg en Welzijn (per 1 januari 2017: 18.813 leden).
 2. CNV Zorg en Welzijn (per 1 januari 2017: 4.696 leden).
 3. NU’91 (per 1 januari 2016: 12.154 leden).
 4. FBZ (per 1 januari 2017: 10.313 leden).

Zie ook het artikel “Arbeidsmarkt Ziekenhuizen en UMC’s 2017”.