2012 Gouden handdrukken in de ziekenhuizen

Tot voor enkele jaren was er nauwelijks maatschappelijke aandacht voor de hoge vertrekpremies van directies in de zorg; m.n. ziekenhuizen. Om dit in kaart te brengen, stelde het tijdschrift “Medisch Contact” in 2011 voor het eerst een overzicht van de vertrekpremies samen. In 2012 werd dit herhaald (zie ook: “Nog steeds flinke gouden handdrukken in de zorg“). Daarbij bleek dat het aantal bestuurders met een afkoopsom niet was afgenomen, maar dat de hoogte van de gemiddelde afkoopsom uit de top tien wel met bijna een kwart was gedaald.

In een reactie wees de minister van VWS erop, dat de vertrekregelingen zouden versoberen door de invoering van de “Wet Normering Topinkomens (WNT)” (zie gelijknamig artikel). Deze wet begrenst immers ook de hoogte van afkoopsommen op een maximum van 75.000 euro. Begin 2013 werd de wet van kracht.

In juli 2013 publiceerde “Medisch Contact” een derde top tien van vertrekpremies, op basis van over 2012 gedeponeerde jaarverslagen van alle 89 ziekenhuizen in Nederland, waar ruim tweehonderd bestuurders werken.

Een relatief groot aantal ziekenhuizen heeft door administratieve, organisatorische of financiële problemen hun jaarstukken niet op tijd gedeponeerd bij het ministerie van Volksgezondheid. Als gevolg daarvan ontbreken in het onderzoek tien van de 89 ziekenhuizen, mogelijk ook instellingen die in 2012 een afkoopsom aan bestuurders betaalden.