2016: Werkgevers over vraag naar personeel

In het kader van het AZW-programma (zie artikel “Onderzoekprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn“) zijn in juni-juli 2016 1145 werkgevers geïnterviewd over de verwachte vraag naar personeel. Hebben de werkgevers (moeilijk vervulbare) vacatures? Hoe heeft de vraag naar personeel zich het afgelopen jaar ontwikkeld? En wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar? Van de antwoorden geven wij een samenvatting.
 
Ongeveer de helft van de werkgevers geeft aan dat zij vacatures hebben. Er zijn duidelijke verschillen. In de Ziekenhuizen, GGZ en WT hebben de meeste respondenten vacatures. Dat geldt ook voor de Gehandicaptenzorg waar zelfs drie kwart vacatures heeft.
 
Aan de werkgevers die vacatures hebben, is gevraagd of zij ook moeilijk vervulbare vacatures hebben. Bijna een derde van de werkgevers met vacatures geeft aan deze vacatures te hebben. Ook hier zijn er duidelijke verschillen. In de Ziekenhuizen, GGZ en VVT hebben de meeste werkgevers moeilijk vervulbare vacatures.
 
De moeilijk vervulbare vacatures zijn voornamelijk de verpleegkundige, de verzorgende en helpende beroepen en de medisch wetenschappelijke beroepen. Daarnaast heeft de GGZ relatief veel moeilijk vervulbare vacatures bij de gedragswetenschappelijke beroepen.
 
Ongeveer een derde van de werkgevers in de Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg geven aan dat het aantal banen ongeveer hetzelfde is gebleven.
 
Aan de werkgevers die hebben aangegeven dat het aantal banen in de afgelopen 12 maanden is afgenomen, is gevraagd om aan te geven bij welke beroepsgroepen het verlies van banen het grootst is. Dit verlies is het grootst bij de verzorgende en helpende beroepen.
 
In de GGZ geldt dit ook voor de agogische en verpleegkundige beroepen. Ook in de Gehandicaptenzorg is het verlies groot bij de agogische beroepen.
In de Ziekenhuizen, GGZ en VVT verwacht een meerderheid van de werkgevers een tekort in bepaalde functies. Met name worden tekorten verwacht bij de verpleegkundige beroepen en de verzorgende en helpende beroepen.
 
Kijken we naar waar precies relatief vaak een tekort in bepaalde functies wordt verwacht, dan blijkt dat:

  • In de Ziekenhuizen tekorten worden verwacht bij de verpleegkundige beroepen, gevolgd door de (overige) medisch-assisterende of ondersteunende beroepen.
  • In de GGZ vooral tekorten worden verwacht bij de medisch wetenschappelijke, gedragswetenschappelijke en verpleegkundige beroepen.
  • In de VVT voornamelijk tekorten worden verwacht bij de verpleegkundige en de verzorgende en helpende beroepen.