Actualiseren arbocatalogus ziekenhuizen

De afspraken over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden worden per sector/branche vastgelegd in een arbocatalogus (zie artikelen “Wat is een arbocatalogus” en “Arbeidsrisico’s V&V per zorgsector“). Periodiek wordt een arbocatalogus geactualiseerd. Begin 2013 werd de arbocatalogus voor de ziekenhuizen, waarin de rubriek arbeidsrisico’s met de onderwerpen ‘Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)’ en ‘Bedrijfshulpverlening (BHV)’ is geactualiseerd.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
Het arbeidsrisico PSA is niet meer als zelfstandig risico in de arbocatalogus opgenomen maar verdeeld over de twee thema’s: Werkdruk en Ongewenst gedrag; alle informatie rondom agressie en veiligheid is daarin voortaan onder het thema Ongewenst gedrag, ook tussen collega’s onderling, opgenomen.

Het beleid is inhoudelijk niet aangepast. Er zijn nieuwe oplossingen toegevoegd, zoals een probleemanalyse voor agressie en geweld en een aanpak hoe te handelen bij onderling ongewenst gedrag. Ook zijn er instrumenten toegevoegd om werkdruk te meten.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het arbeidsrisico BHV is in een bredere context geplaatst, namelijk die van brandveiligheid. BHV is namelijk één van de drie pijlers van brandveiligheid. De pijlers Bouwkunde en Installatietechniek, zijn niet verder uitgewerkt omdat die niet vallen onder de werkingssfeer van de arbocatalogus.