A+O VVT

 

De stichting A+0 VVT komt voort uit een fusie in 2009 tussen de arbeidsmarkt- fondsen SAB-V&V (voor de verpleeg- en verzorgingshuizen) en FAOT (voor de thuiszorg). Omdat veel instellingen in deze sectoren zelf ook onderling fuseren, is het een logische stap voor de sociale partners om ook hun kennis en ervaring binnen deze sectoren te bundelen. A+0 VVT richt zich op de gezamenlijke belangen van werkgevers en werknemers, zoals het oplossen van personele knelpunten en het bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden door onder meer opleidingskansen aan te bieden. A+0 VVT blijft inspelen op de facetten waarin de arbeidsmarkten van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg zich van elkaar onderscheiden. De stichting treedt op als aanvrager van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het bestuur van A+O VVT wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgevers ActiZ en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland) en de werknemersorganisaties AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91. Het secretariaat van het fonds wordt verzorgd door het CAOP te Den Haag. Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan en een begroting op.