Arbeidsmarkt GGZ en Gehandicaptenzorg 2017

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt ontwikkelingen in kaart in de arbeidsmarkt en het onderwijs voor de sector Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Het wil voorzien in betrouwbare informatie over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de zorg (zie ook artikel “Onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn”).

Regelmatig wordt in het kader van dit programma een integrerend rapport en/of een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt Zorg en WJK uitgevoerd. Naast een verkenning van ontwikkelingen geeft dit een prognose. Het doel is ook het verschil tussen vraag en aanbod van personeelscategorieën op te sporen.

In april 2017 verscheen het integrerend rapport “Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2016”. Op basis van dit rapport publiceren wij het artikel “2016: Omslagjaar Arbeidsmarkt Zorg“. Ook de volgende 3 artikelen zijn op dit rapport gebaseerd:

Dit artikel bestaat uit 2 delen:

  • Gehandicaptenzorg en
  • GGZ

 

Gehandicaptenzorg

De werkgelegenheid in de gehandicaptenzorg (GHZ) is lussen 2012 en 2015 gekrompen met 4.0%, 2016 laat een voorzichtig herstel van de werkgelegenheid zien.

2012 519
2013 911
2014 788
2015 813
2016 263

Het merendeel van het personeel heeft een vast dienstverband (85,9%). Dit aandeel is hoger dan in veel andere branches; alleen in de ziekenhuizen en categorale instellingen is dit even groot. In de gehandicaptenzorg Is 5,5% werkzaam als oproep-/invalkracht. Een kleiner percentage heeft een tijdelijke aanstelling met vaste uren (2,4%) of heeft vaste uren en uitzicht op een vast dienstverband (2,0%).

 

In- en uitstroom

Het valt op dat de instroom van medewerkers vanuit andere instellingen binnen de gehandicaptenzorg afneemt Het aandeel van buiten zorg neemt in verhouding toe. Ook het aandeel herintreders is in 2016 hoger dan in 2014.
De meeste mensen die uitstromen vinden werk buiten de Zorg.

Tussen 2012 en 2014 is de instroom in de opleiding medewerker maatschappelijke zorg persoonlijk begeleider toegenomen met 28%. In dezelfde periode is de instroom in de opleiding tot medewerker maatschappelijke zorg gehandicaptenzorg niveau 4 met 16% afgenomen. Ook in de mbo-opleidingen tot verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 is de instroom afgenomen: met respectievelijk -4,2% en -12,4%.

In de hbo-opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener is ook een afname in de instroom van 16,9%.