Arbeidsmarkt GGZ en Gehandicaptenzorg 2017

GGZ

De werkgelegenheid in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) neemt vanaf 2013 af. Tussen 2012 en 2015 is er sprake geweest van een krimp van 6,3%. Deze dalende trend zet ook in 2016 door.

 

2012 88.821
2013 89.357
2014 85.501
2015 83.242
2016 82.502

 

 

Het merendeel van het personeel heeft een vast dienstverband (70,1%). Dit is lager dan het gemiddelde voor de branches in zorg (bijna 75%), Een relatief hoog percentage (15,8%) van de medewerkers werkt als zelfstandige. 5,1% heeft een tijdelijk dienstverband en 3,5% heeft uitzicht op een vast contract. Het percentage van het personeel dat als oproep-/invalkracht werkt, is met 2,1% laag, in vergelijking met andere branches in de Zorg.

 

In- en uitstroom

Bij de instroom komt het grootste deel uit andere sectoren in de Zorg. Ten opzichte van eerdere jaren is het aandeel afgenomen dat binnen de sector van werkgever is gewisseld. Het percentage herintreders is 2016 groter dan in 2014 Ook het aandeel dat instroomt van buiten de Zorg is toegenomen.
De meeste mensen die zijn uitgestroomd, zijn buiten de Zorg gaan werken. Deze groep is in 2016 sterk toegenomen ten opzichte van 2014 en 2015. De uitstroom door pensionering is iets toegenomen.

Tussen 2012 en 2014 is de instroom in de opleidingen verpleegkundige op mbo-niveau en op hbo-niveau afgenomen: 4:2% op het mbo en 3,9% op het hbo.

De instroom in de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening nam over de periode 2012-2014 met 16,9% af. Op het mbo-niveau nam de instroom voor de opleiding medewerker maatschappelijke zorg gehandicaptenzorg ook af, met 16,1%. De Instroom voor de opleiding tot medewerker maatschappelijke zorg persoonlijk begeleider nam over de periode 2012-2014 met 28,0% toe. De instroom in de opleiding tot psychologie op wo-niveau nam met 9,5% af.