Arbeidsmarkt GGZ en Gehandicaptenzorg 2017

Prognose

Het onderzoeksprogramma berekent prognoses van vraag en aanbod per kwalificatie voor vijf jaren: 2016 tot en met 2020. Dit wordt gedaan voor 18 kernkwalificaties.
Hier volgen drie kwalificaties die het meest voor komen in de GGZ: verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau en sociaal pedagogische hulpverlening (gaat op termijn op in de nieuwe opleiding sociaal werk) in een minder-vraag-scenario en veel-vraag-scenario.


Hbo-verpleegkundige

Ongeacht het scenario is er sprake van een tekort aan mensen met een opleiding tot verpleegkundige op hbo-niveau. In het veel-vraag-scenario CPB loopt het tekort het snelst op. In dit scenario zal het tekort in 2020 zijn opgelopen tot 4.900 onvervulde vacatures voor de hele Zorg. Ook de GGZ zal hiermee geconfronteerd worden.


Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH)

Volgens het minder-vraag-scenario wordt er een aanbodoverschot verwacht aan SPH-ers. In het veel-vraag-scenario is de verwachting dat er vanaf 2018 een tekort zal zijn, oplopend in 2020 tot 685 onvervulde vacatures voor de hele Zorg.

 
Mbo-verpleegkundige

Het is de verwachting dat in 2016 en 2017 de werkgelegenheid voor de mbo-verpleeg-kundige nog niet echt toeneemt. Hier komt volgens de veel-vraag-scenario’s vanaf 2018 verandering in, maar in het minder-vraag-scenario is het aanbod vanuit het onderwijs nog groot genoeg om aan de vraag te voldoen.

 

Arbeidsmarkt

  • Werkgevers in de GGZ verwachten vooral een tekort aan wetenschappelijk personeel, zowel medisch als gedragswetenschappelijk. Werkgevers zoeken verder vooral hbo- en mbo-verpleegkundigen en sommigen ervaren een overschot aan verzorgenden/helpenden en agogisch personeel.
  • Werkgevers verwachten een verdere verhoging van de werkdruk en zien de werkdruk vooral terug in verzuim en klachten van het personeel. De hoge werkdruk komt voort uit onderbezetting, meer (nieuwe) taken en werk dat complexer is geworden. Ook ervaren zij hogere eisen van zorgverzekeraars en financiers.
  • Agressie en geweld zijn relatief hoog in de GGZ en twee vijfde van de werkgevers verwacht een verdere stijging, zowel in omvang als in ernst.
  • Bijscholing in de GGZ is breed en gericht op de veranderende zorgvraag, preventie en signalering, technologie en veiligheid. Daarnaast vindt veel scholing plaats voor een hogere kwalificatie, met name van mbo naar hbo.

 

Uitdagingen

Het realiseren van “matched care” en “personalized care” met minder medewerkers en bij hogere eisen van financiers en zorgverzekeraars (hogere administratieve lastendruk), waarbij moeilijk te vervullen vacatures bestaan voor cruciale functies in het primaire proces, zoals op medisch-wetenschappelijk, gedragswetenschappelijk en verpleegkundig gebied.