Bedrijfscommissies bij SER

In de evaluatie door de SER in 2008 (zie artikel Ontwikkeling Bedrijfscommissies) stelde de SER dat de bestaande bedrijfscommissies geconcentreerd dienden te worden, in – naast de bedrijfscommissie voor de overheid – slechts twee bedrijfscommissies. Met deze twee bedrijfscommissies kunnen de taken van de eerdere 23 bedrijfscommissies doelmatiger, efficiënter en goedkoper verricht worden. Bovendien zou de expertise en kwaliteit (waar nodig) toenemen.

Er zijn per 1 juli 2010 twee nieuwe bedrijfscommissies ingesteld, nl.:

  • In de eerste (“Markt II”) vallen sectoren, die noch tot de overheid noch tot de commerciële marktsector behoren. Het betreft:
    – de sector zorg;
    – de sector welzijn;
    – sectoren gericht op het behartigen van sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen en belangen (bv. sociale werkvoorziening, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en cultuur).
  • Binnen het ressort van de andere nieuwe bedrijfscommissie (“Markt I”) vallen de overige sectoren van het bedrijfsleven (gericht op het produceren en leveren van commerciâle producten en diensten).

De bedrijfscommissie voor de overheid staat hier buiten, omdat instelling en opheffing daarvan de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken is. De leden van de bedrijfscommissies zijn bij voorkeur goed ingevoerd in de WOR en vaardig in het bemiddelen. Een BC bestaat uit minimaal 6 leden (2×3) en niet meer dan 12 leden (2×6) en een gelijk aantal plaatsvervangende leden. De bedrijfscommissie wordt ondersteund door een secretariaat, ondergebracht bij de SER. Voor de eerste bedrijfscommissie (BC) (“Markt II”) (zorg, welzijn en maatschappelijke voorzieningen) zijn de leden benoemd door organisaties van ondernemers en werknemers, die representatief zijn voor de desbetreffende sectoren. Deze organisaties zijn door de SER aangewezen. De taken en activiteiten van de bedrijfscommissies zijn het behandelen van bemiddelingsverzoeken, bepaalde registratietaken, het geven van voorlichting en het vervullen van een vraagbaakfunctie.