Beginselenwet Zorg

In de zorg staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Volgens de Beginselenwet zorginstellingen is het instrument om goede afspraken op maat te maken het zorgplan. Het uitgangspunt is dat zorg ook daadwerkelijk gewaarborgd wordt. Het kabinet wil in een nieuwe Beginselenwet Zorg concrete rechten opnemen voor bewoners van zorginstellingen. Het belangrijkste zijn de regie over het eigen leven en zelf invloed hebben op de kwaliteit van leven. De cliënt geeft zelf sturing aan de contacten met familie en vrienden. Alle andere rechten die in de Beginselenwet worden opgenomen staan in het teken hiervan.

In de Beginselenwet komt het recht op dagelijkse lichamelijke hygiëne zoals een dagelijkse douche, gezonde voeding en het recht op een eigen kamer. Daarbij is het belangrijk dat de leefruimte, huiselijk, schoon en verzorgd is. De bejegening in een zorginstelling moet respectvol en passend zijn. Ook is er het recht op de mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid. Verder hebben cliënten het recht op een zinvolle daginvulling, beweging en dagelijks buitenlucht en het recht op aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing.

Het instrument om over deze rechten afspraken op maat te maken is het zorgplan. De bespreking van het zorgplan moet beginnen met de vraag: ‘hoe wilt u uw leven inrichten, nu u bij ons woont’? In het gesprek wordt bezien hoe de wensen van de cliënt zo goed mogelijk kunnen worden gehonoreerd binnen de mogelijkheden van de instelling.

In het overgrote deel van de zorginstellingen zijn de wensen van de cliënten ook nu al het uitgangspunt. Omdat dat niet in alle gevallen zo is, wil het kabinet wettelijk verankeren dat de bespreking van het zorgplan daadwerkelijk een dialoog is. Als zorgverleners constateren dat zij de afspraken in het zorgplan niet waar kunnen maken, omdat zij te weinig tijd hebben, dan is het hun verantwoordelijkheid dat te bespreken met de leiding. De leiding moet daar vervolgens ook iets mee doen.

Nog in 2011 zal het kabinet een ontwerp van een Beginselenwet zorg voor advies aanbieden aan de Raad van State.