Besparing verzuimkosten in de zorg mogelijk

Sinds 2007 steeg in de zorg het verzuim in het tweede ziektejaar met als gevolg de daarmee gepaard gaande kosten. In 2013 was er een trendbreuk: voor het eerst sinds 2007 is er een daling van verzuim in het tweede ziektejaar. De verzuimcijfers van het eerste jaar dalen nog steeds naar een gemiddelde van 4,45%.

Het totale verzuim is van 5,11% in 2012 naar 4,91% in 2013 gedaald. Ook dit totaal verzuim is sinds 2001 elk jaar gedaald (2007: 5,48%) met een aanzienlijke kostenbesparing. Bij een jaarlijkse verlaging met 0,1 procentpunt, bespaart de zorg circa € 40 miljoen. Het gemiddelde verzuimpercentage van alle arbeidssectoren in Nederland is 3,8%. Er zijn dus nog grote besparingen mogelijk.

Vernet, het onderzoekscentrum van personeelsgegevens in de zorg, wijst erop dat de inzet-baarheid in de zorg van alle leeftijdsklassen (dus ook van de werknemers van 56 jaar en ouder) is verbeterd. Dat laatste is goed nieuws gezien de vergrijzing van de zorgmedewerkers. Interessant is wel de ontwikkeling van het verzuim binnen instellingen. Het onderlinge verschil is groot. Een goed verzuim- en inzetbaarheidbeleid heeft dus wel degelijk effect op het verzuim. De totale kosten van het verzuim in de hele zorg worden ingeschat op ruim 1.900 miljoen euro.

De volgende tabel geeft de verzuimcijfers, zoals verzameld door Vernet, over de periode 2007 – 2013.

Jaar

Verzuim 1e jaar in %

Verzuim 2e jaar in %

Verzuim totaal in %

2007

5,05

0,43

5,48

2008

4,99

0,46

5,45

2009

4,90

0,47

5,37

2010

4,79

0,47

5,26

2011

4,79

0,50

5,29

2012

4,59

0,51

5,11

2013

4,45

0,47

4,91