Bestuur

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM) verzorgt sinds 1969 de pensioenregeling voor de totale zorgsector, het welzijnswerk, de jeugdhulpverlening etc. Voor vele honderdduizenden mensen is deelneming in het fonds een onderdeel van hun pakket arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden komen tot stand in onderhandeling tussen werkgevers en werknemers. Aangezien pensioen ook een arbeidsvoorwaarde is, is het niet meer dan logisch dat hun vertegenwoordigers via hun organisaties het bestuur vormen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit dertien leden:

  • zes van werkgeversorganisaties uit de sector (Vereniging van Ziekenhuizen NVZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, organisatie van zorgondernemers ACTIZ en de MO-Groep,
  • zes van werknemersorganisaties (drie ABVAKABO FNV, twee CNV Publieke zaak en èèn Nu ’91),
  • een onafhankelijke voorzitter (van buiten het bestuur).