Bonden kritisch over opzet V&VN 2020

Op 8 maart 2012 werd het project V&VN 2020 met nieuwe beroepsprofielen gepubliceerd (zie artikel: “Nieuwe beroepsprofielen“).

Al veel eerder hadden de 3 vakbonden in de zorg (AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU’91) een kritisch commentaar gegeven op de opzet van dit project.

De aanleiding was een brief van V&VN van 7 november 2011 over het project Verpleeg-kundigen en Verzorgenden 2020. Tot 21 december 2011 waren de vakbonden niet betrokken bij dit project.
Op uitnodiging van de projectleider en de voorzitter van de stuurgroep V&V2020 is er op 21 december 2011 over het project gesproken met vertegenwoordigers van de 3 genoemde bonden. In reactie op dit gesprek, zonden de bonden een brief naar de Vaste Tweede Kamercommissies van OCW en VWS. In de brief wezen de bonden wijzen erop, dat in het gesprek de volgende adviezen van de projectgroep aan de orde zijn gekomen:

  • De opleiding MBO verpleegkundige om te zetten naar een opleiding tot zorgkundige.
  • De huidige opleidingen Verzorgende Individuele Gezondheidszorg en de MBO verpleegkundige worden samengevoegd.
  • De lengte van deze nieuwe MBO opleiding wordt 3 jaar. De huidige opleiding tot MBO verpleegkundige wordt hiermee terug gebracht van 4 naar 3 jaar. Het beroep MBO verpleegkundige wordt uit artikel 3 (en 4) van de wet BIG gehaald en overgeheveld naar artikel 34. Hierdoor zal het eventuele nieuwe beroep zorgkundige niet onder het tuchtrecht vallen.

Reactie
De 3 vakbonden voor de zorg kunnen zich niet vinden in de voorstellen van de projectgroep V&V2020 en maken zich ernstig zorgen over de positie en kwaliteit van de MBO verpleegkundige (80% van alle verpleegkundigen). Zij hebben tevens vraagtekens bij de representativiteit van de geraadpleegde groep zorgverleners.

De projectgroep voert aan, dat uitkomsten van het project laten zien dat de verpleegkundige van de toekomst HBO opgeleid moet zijn. Deze uitkomsten zijn echter niet beschikbaar. De ervaringen van de bonden sluiten hier niet bij aan. Integendeel, veel HBO verpleegkundigen werken op MBO niveau, omdat er onvoldoende functies op HBO niveau zijn in verhouding tot het aantal, dat op HBO niveau afstudeert. Voorts stelt de projectgroep, dat op Europees niveau besloten is dat alleen na 12 jaar algemeen onderwijs aan de beroepsopleiding voor verpleegkundige kan worden begonnen om in Europees verband erkenning te krijgen als verpleegkundige. Nederlandse vakbonden, hierin gesteund door de Nederlandse Vereniging van Zieken-huizen, hebben dit na consultatie van de gezamenlijke werkgevers- en vakbondskoepels HOSPEEM, EPSU en Eurofedop afgewezen. De erkenning van verpleegkundigen moet geen kwantitatieve maar een kwalitatieve grondslag hebben. Het is niet logisch de Nederlandse beroepenstructuur aan te passen aan een Europese richtlijn waar sociale partners het niet mee eens zijn.

Ook voert de projectgroep aan dat er te hoge eisen worden gesteld aan MBO verpleegkundigen en te weinig gebruik wordt gemaakt van de bekwaamheid van HBO-verpleegkundigen. Dat te weinig gebruik wordt gemaakt van de bekwaamheid van HBO-verpleegkundigen wordt onderschreven. Dit is echter rechtstreeks te herleiden tot het feit dat deze verpleegkundigen op MBO niveau werkzaam zijn. Dit onderstreept de vraagtekens bij de noodzaak tot meer HBO opgeleide verpleegkundigen in de toekomst. Bovendien heeft de HBO verpleegkundige nauwelijks een eigen plek kunnen vinden in het verpleegkundig functiegebouw.