CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

Werkingssfeer

 1. De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing op de volgende instellingen:
 • instellingen voor zwakzinnigenzorg;
 • instellingen voor zintuiglijk gehandicapten;
 • instellingen voor licht verstandelijk gehandicapten;
 • internaten voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen;
 • voorzieningencentra voor lichamelijk gehandicapten, te weten: Nieuw Unicum te Zandvoort; Stichting Rijnlands Zeehospitium te Katwijk; Amstelrade te Amstelveen; SIZA Dorpgroep te Arnhem;
 • dagverblijven voor lichamelijk gehandicapten;
 • dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten;
 • gezinsvervangende tehuizen voor zintuigelijk gehandicapten;
 • gezinsvervangende tehuizen voor lichamelijk gehandicapten;
 • gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten;
 • logeerhuizen voor verstandelijk gehandicapten;
 1. De rechtspersoon, die is opgericht door een of meer rechtspersonen als bedoeld in lid 1 met het oogmerk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten te verlenen aan deze rechtspersonen, welke diensten bestaan uit werkzaamheden die gebruikelijk in instellingen als bedoeld in lid 1, worden of werden verricht.
 2. De rechtspersoon Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
 3. De rechtspersoon die een instelling/voorziening beheert, die tot doel heeft het verlenen van cliëntenondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte en hun ouders/verwanten (voorheen de Sociaal-Pedagogische Diensten).

Werkgevers

Aan werkgeverszijde wordt de CAO ondertekend door: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het aantal werkgevers bedraagt ongeveer 165.

Werknemerspartijen

Per 1 januari 2015 zijn de volgende naamswijzigingen ingevoerd:

 • AbvaKabo FNV wordt FNV-Zorg,
 • CNV Publieke Zaak wordt CNV-Zorg.

Aan werknemerszijde zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • FNV-Zorg: 18.580 leden per 1 januari 2017,
 • CNV-Zorg: 3.951 leden per 1 januari 2017,
 • NU’91: 1.759 leden per 1 januari 2017,
 • FBZ: 2.234 leden per 1 januari 2017.

Het aantal werknemers bedroeg in 2016: 161.263.

Zie ook artikel ”Arbeidsmarkt GGZ en Gehandicaptenzorg 2017”.