CBO

Het CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing) is in 1979 opgericht door de organisaties van medisch specialisten en ziekenhuisdirecteuren. Aanvankelijk hield het CBO zich alleen bezig met het begeleiden van medisch specialisten bij kwaliteitsbevorderende activiteiten. Het CBO heeft zijn activiteiten echter uitgebreid naar de verpleegkundige en paramedische beroepsbeoefenaren.

Het CBO is makelaar in kwaliteitsgegevens en staat tussen de wetenschappelijke onderzoekers en de zorgverleners in de praktijk. Deze brugfunctie uit zich in het vertalen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. In 1999 heeft het CBO haar naam veranderd in Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO als gevolg van een nieuwe visie. Het CBO wil zich bezighouden met veranderprojecten in instellingen voor gezondheidszorg waarbij een multiprofessionele invalshoek voorop staat, waarbij de nadruk komt te liggen op verbetering van het primaire proces, namelijk de patiënt die er beter van moet worden.

De nieuwe werkwijze houdt in dat het CBO thema’s selecteert. Van die thema’s wordt een ‘bandbreedte’ aangegeven, waarbinnen instellingen een keuze kunnen maken voor een bepaald aspect van dat onderwerp dat in een veranderingsconcept beschreven is. Elk onderwerp bevat meerdere veranderingsconcepten. Voor een overzicht van diensten, producten en internationale activiteiten van het CBO die van belang zijn voor verpleegkundigen, verwijzen wij naar het Jaarboek werknemers in de zorg 1999.