CIZ

Vanaf 1 januari 2005 is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) door de overheid aangewezen als uitvoerder van de indicatiestelling. Het CIZ beoordeelt of een burger in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van het CIZ gaat deze naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat de burger de zorg krijgt waar deze recht op heeft.

Het werkterrein van het CIZ omvat:

  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  • Indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf.

In veel gemeenten verzorgt het CIZ ook indicaties voor:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • Langdurige voorzieningen op het gebied van wonen en vervoer.
  • Sociaal medische voorzieningen.
  • Voorzieningen en regelingen als parkeerkaarten, verhuisurgenties of bijzondere bijstand.

Het CIZ werkt onafhankelijk. De AWBZ is het wettelijke kader waarbinnen het CIZ functioneert. Aard, inhoud en omvang van de zorg zijn vastgelegd in het Besluit Zorgaanspraken; de officiële bron over de wettelijke aanspraken. In het Zorgindicatiebesluit, onderdeel van het Besluit Zorgaanspraken, staan de regels voor het werkterrein, de samenstelling en de werkwijze van de indicatieorganen.