College beroepen en opleidingen

In juli 2006 hebben AWV, KNMG, GGZ-Nederland, NFU en NVZ-STZ een gezamenlijk college voor zorgberoepen in het leven geroepen. Dit College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) bevordert en bewaakt een optimale personeelsbezetting in de gezondheidszorg. Het CBOG werkt aan de innovatie en samenhang van beroepen(structuur) en opleidingen.

Het CBOG moet vraag naar en aanbod van zorg beter op elkaar af stemmen en daarmee de gezondheidszorg beter en efficiënter maken. Het CBOG adviseert daartoe de minister van VWS over de benodigde opleidingscapaciteit en over de toewijzing van opleidingsplaatsen. Het CBOG werkt nauw samen met de Colleges en Registratiecommissies waarvan de taken wettelijk zijn vastgelegd in artikel 14-17 van de Wet BIG. Bij voorstellen van deze Colleges en Registratiecommissies aan de minister heeft het CBOG een adviserende functie.