CZO

Het College Ziekenhuis Opleidingen is gericht op kwaliteitsbewaking van niet-medische opleidingen in de ziekenhuizen. De doelstelling is tweeledig:

  • het bevorderen van kwaliteit en continuïteit van het onderwijs van de verpleegkundige en medisch ondersteunende functies en
  • het stimuleren van een, waar mogelijk, samenhangend scholingsaanbod met inachtneming van ontwikkelingen in de zorg.

Het College Ziekenhuis Opleidingen is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NUF) en de NVZ vereniging van ziekenhuizen en werd in februari 2003 opgericht. De activiteiten van het CZO betreffen voornamelijk branchegebonden functies, gestart werd met de volgende opleidingsregelingen:

  • Operatieassistenten en anesthesiemedewerkers;
  • Ziekenhuishygiënisten;
  • Klinisch Perfusionisten;
  • Landelijke Regeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen.
  • Ook andere ziekenhuisopleidingen kunnen t.z.t. onder het college vallen.

Met deze duale, inservice-opleidingen worden jaarlijks ca. 2800 mensen opgeleid in 120 ziekenhuizen, die samenwerken met 23 opleidingsinstituten.