Dadergerichte aanpak agressie en geweld

In de brief d.d. 8 juli 2011 aan de Tweede Kamer (zie artikel Programma Veilige Publieke Taak 2011 tot 2015) noemt de minister uitdrukkelijk een dadergerichte aanpak. D.w.z. naast strafrechtelijke maatregelen ook bestuurlijke en andere niet-strafrechtelijke maatregelen door werkgevers en (lokale) overheid. Immers, niet elke agressieve daad is strafbaar, terwijl een adequate reactie hierop wel noodzakelijk is. De minister noemt in dit verband de volgende activiteiten voor de komende tijd:

Voor werkgevers

  • Actualiseren van de handreiking Reactiemogelijkheden;
  • Zorg dragen voor bredere en intensievere toepassing van de reactiemogelijkheden (bv. een pandverbod, het staken van de dienstverlening, of berisping);
  • Zorgen voor een toename van de meldingsbereidheid;
  • Verspreiden van handvatten aan werkgevers om digitale vormen van agressie en geweld (via social media) effectief aan te pakken;
  • Uitwisseling door werkgevers opgelegde sancties om te voorkomen dat elk incident op zich staat;
  • Zorg dragen dat meer schade op de dader wordt verhaald;
  • Inzichtelijk maken van de redenen om geen schade te verhalen;
  • Vergroten van de kennisoverdracht.