De toekomst van verpleging en verzorging

In opdracht van de V&VN publiceerde het onderzoekbureau NIVEL in december 2011 een rapport onder de naam “Vraag en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland”, dat een overzicht geeft van ontwikkelingen in de zorgvraag, het zorgaanbod en het werkproces die van invloed zijn op de toekomstige beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Het rapport is opgebouwd uit drie vragen, die elk zijn onderverdeeld in twee subvragen, gericht op de genoemde onderwerpen: zorgvraag, zorgaanbod en het werkproces. Op basis van beantwoording van de vragen geven wij hier een samenvatting van het rapport.

Zorgvraag
De eerste vraag luidde:
1a. Wat is de aard en omvang van de vraag naar zorg zoals verleend door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden per zorgsector?
1a.Hoe zal deze zorgvraag zich op de middellange termijn gaan ontwikkelen op grond van demografische, epidemiologische, sociaal-culturele en andere ontwikkelingen?

De aard van de vraag naar zorg wordt beschreven aan de hand van de volgende zorgfuncties:

  • Huishoudelijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden.
  • Persoonlijke verzorging: hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan, etc.
  • Begeleiding: hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.
  • Verpleging: hulp bij wondverzorging en injecties, of bij zelf leren injecteren, e.d.
  • Behandeling: gericht op herstel of verbetering van een aandoening of verbetering van vaardigheden of gedrag.
  • Verblijf: langdurend verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, of kortdurend verblijf in een instelling.
  • Preventie: het voorkomen van ziekten en aandoeningen en het voorkomen van problemen als gevolg van ziekten en aandoeningen.