E-learning in VVT

De Stichting A+O VVT wil e-learning stimuleren als methode voor effectieve bij- en nascholing voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Het voordeel van e-learning is dat het niet plaatsgebonden is, het biedt medewerkers de mogelijkheid om in eigen tijd en tempo te leren. Vraag is in hoeverre e-learning ook praktische vaardigheden zoals huishoudelijke zorg en injecteren kan aanleren. De verwachte personeelstekorten van verzorgenden op niveau 3 de komende jaren spelen ook mee. De vraag is wel in hoeverre e-learning kan bijdragen aan doorstroom van helpenden (niveau 2) naar verzorgenden (niveau 3). In de thuiszorg is al enige ervaring met e- learning opgedaan. Verbreding naar de hele VVT-branche is gewenst; A+O VVT zal daarbij ervaringen met e-learning betrekken en startte daartoe een onderzoek.