FWG CV

Het FWG 3.0-systeem wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door de FWG CV. Het FWG-systeem maakt momenteel deel uit van de CAO’s van vijf zorgbranches: Geestelijke Gezond-heidszorg, Gehandicaptenzorg, Thuis- en kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en Ziekenhuizen; daarnaast wordt het systeem toegepast door een aantal zogenoemde CAO-volgers. In totaal wordt het systeem gebruikt door ca. 1100 instellingen met ruim 750.000 medewerkers.

Het eigendom en de exploitatie van FWG zijn gescheiden. Het eigendom is ondergebracht in FWG Eigendom BV en de exploitatie in FWG CV. FWG Eigendom BV beheert het eigendom van de methodiek (de meetlat waarmee FWG meet), het FWG 3.0-systeem en de overige producten. De BV verricht geen activiteiten. FWG CV exploiteert de FWG-methodiek en verzorgt het onderhoud en de ontwikkeling van FWG 3.0. FWG CV is een onderneming die bedrijfsmatig, maar zonder winstoogmerk werkt.

De kerntaken van FWG CV zijn het uitvoeren van functieonderzoek en functieanalyse voor het verder ontwikkelen en het actueel houden van het FWG 3.0-systeem. Resultaten van landelijk uitgevoerd functieonderzoek worden verwerkt in jaarlijkse nieuwe systeemedities, waardoor FWG 3.0 actueel blijft. Daarnaast biedt FWG CV gebruikers ondersteuning bij het toepassen van het systeem door onder meer publicaties, opleidingen, workshops en een telefonische helpdesk. Directe ondersteuning bij de systeemtoepassing van FWG binnen de instelling geschiedt alleen via bureaus, die een licentie hebben. Dit zijn professionele bureaus voor het uitvoeren van functiewaardering, die toestemming hebben het FWG 3.0-systeem toe te passen.