Hbo Verpleegkunde wordt in 2016 vernieuwd

In 2016 wordt een nieuw opleidingsprofiel Bachelor of Nursing (voorheen hbo Verpleegkunde) door alle 17 hogescholen ingevoerd. Het huidige profiel uit 2001 is verouderd en daarbij komt dat de zorg sterk aan het veranderen is. De focus op ziekte en zorg is steeds meer verlegd naar een focus op het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Verpleegkundigen spelen daarin een grote rol.
Alle bacheloropleidingen Vergleegkunde starten met de vernieuwing van hun studieprogramma (curricula). Per regio geven zij met de zorgaanbieders het keuzeonderwijs en stages vorm. Vanaf september 2016 zullen de eerste studenten volgens de nieuwe curricula worden opgeleid.
Ongeveer 30% van alle verpleegkundigen zijn op hbo-niveau opgeleid. Ieder jaar starten ruim 3.000 studenten met deze opleiding. Het nieuwe profiel sluit naadloos aan op het in maart 2012 gepresenteerde nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundige (zie artikel “Nieuwe beroepsprofielen” en “Twee voorbereidende studies“).
 
Vernieuwing
Waarom is deze vernieuwing nodig? De verpleegkundige zorg verandert omdat:

 • Veel zorg verschuift van intramuraal naar thuis.
 • Wijkverpleegkundigen weer hun intrede hebben gedaan.
 • Meer patiënten meerdere aandoeningen hebben en de zorg daardoor steeds complexer wordt.
 • Er veel technologische ontwikkelingen zijn zoals e-health en domotica.
 • Patiënten en mantelzorgers mondiger zijn en beter geïnformeerd willen worden.
 • Interprofessioneel samenwerken steeds meer nodig is omdat het accent in de zorg op het bevorderen van gezond leven en participatie ligt.

Wat zijn de grootste veranderingen?

 • Het nieuwe opleidingsprofiel legt een groot accent op generalistische beroepsuitoefening. Dat wil zeggen dat de nieuwe hbo-verpleegkundige in alle sectoren van de zorg aan de slag kan.
 • Het keuzeonderwijs wordt beperkt tot 30 EC (= European Credit, de eenheid van studielast in het European Credit Transfer System, ECTS).
 • De student, werkveld en hogeschool kunnen dit invullen met werkvelden, zoals wijkverpleging, acute zorg of geestelijke gezondheidszorg.
 • De huidige aanduiding “niveau 5” vervalt. De hbo-verpleegkundige met een Bachelor of Nursing zal voortaan “niveau 6” heten.
 • Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige wordt versterkt, zodat hij/zij nieuwsgierig, kritisch en reflectief kijkt naar vernieuwing en verbeteringen voor de patiënt.
 • Opleidingen zullen structureel samenwerken met regionale zorgorganisaties en hun onderwijs aanbod afstemmen op de regio.