Herregistratie in het BIG-register

Verpleegkundigen en verloskundigen moeten zich herregistreren in het BIG-register.
Er zijn daarvoor 2 tijdstippen:

 • ingeschreven voor 1 januari 2009 in het BIG-register, dan ligt de herregistratiedatum op 1 januari 2014. Zes maanden voor de herregistratiedatum wordt een oproep voor herregistratie van het BIG-register gezonden
 • ingeschreven na 1 januari 2009 in het BIG-register, dan is de peildatum voor herregistratie 5 jaar vanaf de datum op het diploma, erkenning van beroepskwalificatie of vakbekwaamheidverklaring.

Om herregistratie aan te vragen moet worden voldaan aan de werkervaringseis. Wordt de urennorm niet gehaald, dan kan scholing volgen. Er wordt voldaan aan de eis als tijdens de registratieperiode van vijfjaar minimaal 2080 uur is gewerkt binnen het beroep waarvoor men staat ingeschreven in het BIG-register.
Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Hiermee wordt de beheersing van de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden van het beroep aangetoond. Voor elk beroep is het scholingstraject anders.

Werkervaringeis
De eenvoudigste manier om inschrijving te verlengen, is in vijf jaar tenminste 2080 uur werken in het beroep waarvoor men herregistratie aanvraagt. Dit komt neer op gemiddeld acht uur per week.

Om werkzaamheden (uren) mee te tellen, gelden twee eisen;

 1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg, rechtstreeks gericht op een persoon met het doel de gezondheid te bevorderen of te bewaken. Daaronder vallen ook het onderzoeken van patiënten en het geven van raad. Verder zijn het werkzaamheden, die gericht zijn op:
  – de genezing van een ziekte;
  – hel behoeden voor een ziekte;
  -het beoordelen van de gezondheidstoestand;
   het verlenen van verloskundige zorg.
  Werkzaamheden die niet rechtstreeks zijn gericht op een individu, maar op (delen van) de bevolking vallen hier niet onder (bv. activiteiten die te maken hebben met voorlichting, beleid en wetenschap).
 2. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.