Het CAOP

De voortdurende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen vragen om actueel inzicht in trends en evoluties in arbeidszaken. Als kenniscentrum voor arbeidszaken adviseert het CAOP over arbeidsvraagstukken in de hele publieke sector. Het initieert ook discussies en werkt aan kennisdeling en kennisimplementatie in de vorm van best practices en andere oplossingen.

Thema’s waarop het CAOP zich richt:

  • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
  • Veranderende arbeidsverhoudingen
  • (Duurzame) inzetbaarheid
  • (Culturele) diversiteit
  • Integriteit
  • Medezeggenschap
  • Slimmer werken in het publieke domein

Daarbij blijft de blik van het CAOP niet beperkt tot de arbeidsmarkt in Nederland. Nu steeds meer arbeidszaken Europees geregeld worden, betrekken we er steeds vaker de betekenis van ‘Brussel’ voor onze opdrachtgevers bij.

Organisaties kunnen bij het CAOP terecht voor een groot scala aan diensten. Zoals juridisch advies bij reorganisaties en advies over het inrichten van klokkenluidersregelingen. Op het gebied van medezeggenschap trainingen en workshops en advies en ondersteuning. Het CAOP verzorgt ook coachingstrajecten en werkt samen met u aan uw communicatie- of onderzoeksvraagstukken. Het CAOP verzorgt het secretariaat van de sectorfondsen A+O VVT; SoFokles; StAZ en StAG.