In zorgonderwijs meer aandacht voor ouderen

Extra maatregelen zijn nodig om de zorg voor ouderen te blijven verbeteren. Daarbij is het nodig dat de zorgopleidingen meer aandacht besteden aan de specifieke problematiek rond ouderen. Dit zei minister Bussemaker van OCW tijdens een conferentie over de kwaliteit van het zorgonderwijs. We moeten opleiden vanuit een ander perspectief: Florence Nightingale versie 2.0 is een rolmodel.

“We moeten er hard aan werken om voldoende mensen te winnen voor de zorg aan ouderen. Bedenk manieren om het vak scherper, mooier en realistischer in beeld te brengen,” zegt de minister. “Tevens is er nog een wereld te winnen in de samenwerking tussen MBO/HBO/WO zorgopleidingen.”
Ouderenzorg is maatwerk; verschillende partijen moeten samenwerken vanuit de behoefte van ouderen. In de studieprogramma’s van diverse opleidingen wordt te weinig aandacht besteed aan de specifieke problematiek rond ouderen. Ook het werken met ouderen binnen de zorg is niet heel populair.

Aanwezigen uit zowel de zorg als het onderwijs bespraken hoe onderwijsinstellingen het onderwijs beter af kunnen stemmen op de groeiende groep oudere patiënten. Daarbij kwam ook aan bod hoe studenten van zorgopleidingen een eenduidig en voldoende kennis krijgen over goede zorg voor ouderen.

Uit onderzoek in het medisch en verpleegkundig onderwijs (MBO, HBO, WO), uitgevoegd in opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg, bleek eerder dat de huidige studenten zich soms onvoldoende realiseren dat zij met name zorg zullen verlenen aan ouderen. Ook blijkt dat de kennis van deze studenten over oudere patiënten niet altijd toereikend is.

Bussemaker wil op korte termijn een voorstel hoe de bestaande opleidingen beter kunnen worden ingericht op de huidige maatschappelijke behoefte.