Interne regeling klokkenluiders verplicht

In ondernemingen waar ten minste 50 personen werken, is de werkgever verplicht een interne procedure vast te stellen voor (omgaan met) meldingen van (vermoedelijke) misstanden in hun organisatie.
Voor de 50-personen-grens tellen niet alleen werknemers (en ambtenaren) mee, maar ook vrijwilligers, zzp’ers en adviseurs. Bovendien kunnen ook anderen, zoals sollicitanten en leveranciers, een melding van een misstand doen.
Dat is een gevolg van de Wet Huis voor klokkenluiders die per 1 juli in werking treedt. (Zie artikel “Wet bescherming klokkenluiders“.)
Voor de vaststelling van de regeling moet de werkgever de ondernemingsraad om instemming vragen (artikel 27, eerste lid, onder j van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Stemt de ondernemingsraad niet in met de interne procedureregeling, dan kan de ondernemer alsnog de rechter om toestemming vragen (artikel 27, vierde lid, WOR). Daarvoor toetst de rechter het voorgenomen besluit en de argumenten van de ondernemingsraad.