IZZ

IZZ biedt collectieve ziektekostenverzekeringen aan voor mensen werkzaam in de gezond-heidszorg. Deze ziektekostenregeling is in vier zorg-CAO’s opgenomen. De CAO Zieken¬huizen, de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen, de CAO Gehandicaptenzorg en de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.

De belangrijkste kenmerken van de regeling zijn o.a.:

  • Werkgeversbijdrage voor alle werknemers geregeld in de CAO
  • Uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekeringen
  • Snelle afhandeling van nota’s
  • Premie wordt via het salaris ingehouden
  • Doordat de CAO partijen via een werkgeversbijdrage voor alle werknemers een deel van de loonruimte inzetten is de collectieve ziektekostenregeling IZZ een collectieve arbeidsvoorwaarde.

IZZ heeft de uitvoering van de regeling ondergebracht bij de VGZ-IZA-TRIAS