Kengetallen

De voornaamste cijfermatige gegevens van het pensioenfonds Zorg en Welzijn over de periode 2009/2010 volgen hieronder.

2009

2010

2011

2012

Aangesloten werkgevers

19.900

20.600

21.200

21.500

Premiebetalende deelnemers

1.181.850

1.229.500

1.245.800

1.251.200

Gewezen deelnemers (slapers)

773.500

805.600

  841.500

  892.900

Totaal pensioengerechtigden

295.300

310.300

  324.500

  343.700

Totaal (ex)deelnemers

2.250.300

2.345.400

2.411.800

2.487.800

 

Bedragen in miljoenen

2012

2011

2010

2009

Premiebijdragen

5.202

4.915

4.696

4.315

Pensioenuitkeringen

2.641

2.551

2.489

2.400

Pensioenuitvoeringskosten

120

122

120

115

Kosten per deelnemer (in euro’s)

75,4

77,7

78,4

77,9

 

Beleggingen
Bedragen in miljoenen

2012

2011

Vastgoed en infrastructuur

18.531

15.882

Aandelen

42.704

40.252

Vastrentende waarden

53.957

50.162

Derivaten

19.463

17.713

Overige beleggingen

14.191

  5.993

Totaal

148.846

130.002