Ledentallen bonden

De ledenstand van de 4 vakbonden in de zorg bij de 5 grote Zorg-CAO’s was per 1 januari 2017 als volgt:

 

 

FNV ZW

CNV ZW

NU’91

FBZ

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

VVT

Gehandicaptenzorg

Universitair Med. Centra (UMC’s)

  18.813

  12.689

  48.188

  18.580

   5.665

  4.696

  1.764

10.782

  3.951

    836

13.439

  2.694

  6.055

  1.759

  2.983

  10.313

   4.596

   4.090

   2.234

   8.139

  47.261

  21.743

  69.115

  26.5??

  17.6??

 

Totaal 1 januari 2017

 

103.935

 

22.029

 

26.930

 

 29.372

 

182.266

 • Onder de ledencijfers van NU’91 en FBZ vallen ook de leden van de beroepsverenigingen waarvoor deze 2 organisaties het CAO-overleg voeren.
 • Ongeveer 38% van de georganiseerde werknemers is werkzaam in de VVT.
 • Van het totaal aantal georganiseerde werknemers is meer dan de helft lid van FNV Zorg.

Aan het slot van dit artikel geven wij de verschillen tussen deze aantallen en het voorafgaande jaar.

Sinds 1995 volgen wij de ledenontwikkeling van de bonden in de zorg. Hieronder wordt deze ontwikkeling gerapporteerd in de volgende perioden:

 • 1996 – 2000
 • 2001 – 2012
 • vergelijking 1996 – 2000 en 2001 – 2011
 • januari 2011 – januari 2017

 

1996 – 2000

 • In 2000 publiceerde het “Jaarboek Werknemers in de Zorg” een overzicht van de ledentallen van de werknemersorganisaties in de zorg per 1 januari van dat jaar en vergeleek daarbij deze aantallen met de situatie in 1996 per 1 januari.
 • Daarbij werden de ledentallen van drie bonden – AbvaKabo FNV, CFO (Christelijke         Federatie Overheidspersoneel)/SBZorg en Nu’91 – contractpartijen bij de toenmalige vijf grote CAO’s in de zorg (ziekenhuiswezen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en thuiszorg) met elkaar vergeleken. De CAO Universitair Medische Centra werd nog niet meegeteld.
 • Op basis van het ledental in 1996, respectievelijk begin 2000, werden de winst of het verlies over die periode berekend van de genoemde bonden in absolute cijfers en in percenten als volgt:

 

1 januari:

AbvaKabo FNV

CFO/SBZorg

Nu’91

Bonden totaal

1996

67.400

31.600

  18.400

117.400

1997

85.286

34.222

 ±19.000

138.508

1998

88.194

34.035

   19.550

141.779

1999

87.263

32.117

   18.223

137.603

2000

88.166

27.913

   19.627

135.706

 

Verschil 1996/2000

 

+20.766

 

-3.687

 

+1.227

 

+18.306

Verschil in % 1996/2000

+30,8%

-11,6%

+6,6%

+15,6%

 

De ledentallen 1996/2000 zijn niet geheel vergelijkbaar met de cijfers na 2001, omdat:

 • per 1 januari 2001 de leden bij de academische ziekenhuizen (later Universitair Medische Centra) meetellen;
 • de ledenaantallen van NU’91 soms zijn geschat, omdat niet alle opgaven doorgegeven zijn;
 • de CAO Gehandicaptenzorg in 1999 werd gevormd. Tot die datum bestond de CAO Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten;
 • in 1997 fuseren 4 sectoren (o.a. verslavingszorg en beschermde woonvormen) tot GGZ-Nederland,
 • de CAO GGZ voor het eerst in 1999 wordt afgesloten. Tot dat tijdstip valt een groot aantal GGZ-instellingen onder de CAO Ziekenhuiswezen,
 • de verpleegtehuizen vielen tot 1 april 1999 onder de CAO Ziekenhuiswezen. Na die datum vormen ze tezamen met de verzorgingshuizen een gezamenlijke CAO V+V (verzorging en verpleging).