Medewerkersonderzoek GGZ 2012

Het O&O-fonds GGZ heeft met Effectory afspraken gemaakt voor het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken in GGZ-instellingen. Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken kunnen instellingen aan de slag met het verbeteren van hun HRM-beleid. Dit is van belang voor instroom en behoud van medewerkers.

In de brancherapportage GGZ zijn 31 organisaties opgenomen, gemeten tussen januari 2011 en januari 2012, waarvan 12 RIBW-instellingen. De vragenlijst is (digitaal of schriftelijk) afgenomen onder 17.372 medewerkers. Het rapport geeft een weergave van de werkbeleving, waarbij de scores vergeleken worden met de vorige meting (2010) en de benchmark (totale) Zorg.

Resultaten

  • De score op algemene tevredenheid (7,1) is toegenomen ten opzichte van 2010 (6,9). De tevredenheid binnen de GGZ is toegenomen, hoewel deze (nog steeds) lager ligt dan de benchmark Zorg.
  • De betrokkenheid bij de organisatie is toegenomen (van 6,8 naar 7,2). Men voelt zich nu meer passen bij de organisatie, kan zich meer vinden in de doelstellingen en ervaart meer waardering ten opzichte van 2010. De loyaliteit aan de organisatie neemt toe, terwijl de baanzekerheid sterk afneemt.
  • De klantgerichtheid heeft meer prioriteit gekregen (van 6,4 naar 6,6), daarentegen ervaart men de eigen afdeling/team minder klantgericht (van 7,5 naar 7,4). De scores op klantgerichtheid liggen in de GGZ nog beduidend lager dan de benchmark Zorg.
  • De thema’s rolduidelijkheid (6,2) en efficiëntie (6,2) blijven achter op de benchmark Zorg. De score op het thema efficiëntie is wel gestegen ten opzichte van 2010 (van 6,0 naar 6,2).
  • De tevredenheid over de ontwikkelingsmogelijkheden is ietwat afgenomen (van 6,2 naar 6,1). Met name de tevredenheid over de doorgroeimogelijkheden is gedaald. De score is nu hetzelfde als de benchmark Zorg.
  • De resultaten uitgesplitst naar lengte dienstverband, laten zien dat medewerkers die minder dan 3 jaar werkzaam zijn binnen de GGZ-sector het meest tevreden zijn en dat medewerkers die langer dan 6 jaar werkzaam zijn, het meest kritisch zijn.