Meldpunt Onverantwoorde Zorg

AbvaKabo FNV opende in 2010 een meldpunt Onverantwoorde Zorg, waar werknemers in de zorg misstanden konden melden. De bond kreeg ruim 500 meldingen van onverantwoorde zorg, onverantwoord lage bezetting en het inzetten van ongekwalificeerd personeel, tot toiletrondes en douchebeurten die overgeslagen worden.

Deze meldingen zijn, samen met de aanbevelingen van de bond in juni 2011 aan het kabinet en werkgevers in een Zwartboek Onverantwoorde Zorg aangeboden. De meldingen zijn gegroepeerd in 6 categorieën klachten. Het percentage van de melders, dat één van deze 6 categorieën noemde, is als volgt:

  • 50 procent: op de afdeling zijn niet voldoende medewerkers aanwezig;
  • 39 procent: medewerkers, die daar niet voor zijn opgeleid, delen medicijnen uit;
  • 79 procent: de zorg voldoet niet altijd aan de hygiëne-eisen;
  • 61 procent: mantelzorgers moeten (soms, vaak of altijd) noodgedwongen zorg over nemen;
  • 32 procent: niet tevreden over de kwaliteit van de zorg.

Tekenend is dat 32 procent van de melders de eigen familie niet in de eigen zorginstelling zou laten wonen/behandelen. Per zorgsector zijn de percentages:

  • 36 procent in de ouderenzorg,
  • 39 procent in de gehandicaptenzorg
  • 37 procent in de geestelijke gezondheidszorg;