Nieuw zorgmodel in verzorgingshuizen

Door de toenemende druk op de kwaliteit van zorg is in verzorgingstehuizen een nieuw zorgmodel gestart. Een van de belangrijkste elementen is, dat het verzorgend personeel regelmatig de gezondheidsproblemen en behoeften van de bewoners in kaart brengt. Hiervoor gebruiken ze de internetapplicatie van een wereldwijd gebruikt instrument het ‘Resident Assessment instrument (RAIview). Dit is een vragenlijst waarmee de verzorgende op 13 geselecteerde gebieden problemen kan signaleren. Het instrument geeft advies over passende zorgacties.

De verzorgende maakt samen met de bewoner – op basis van de uitkomsten van de RAIview – een zorgplan en afspraken over eventuele acties. Ook vindt overleg plaats tussen verzorgenden, huisarts, specialist ouderengeneeskundige en andere zorgverleners. RAIview biedt door middel van 32 kwaliteitsindicatoren aan managers inzicht in de kwaliteit van zorg vergeleken met andere huizen.

De huizen waar het instrument werd toegepast, scoorden op 30 van de 32 gemeten kwaliteitsindicatoren beter (waarvan 11 significant) dan de huizen in de controlegroep. De bewoners beoordeelden de kwaliteit van zorg positiever dan de bewoners in de controle huizen. De verzorgers en huisartsen waren tevreden met deze nieuwe aanpak. Ze gaven aan zich meer betrokken Ie voelen bij de bewoners en meer toegerust te zijn voor hun zorgtaak: hogere kwaliteit tegen beperkte kosten.

Het onderzoek werd uitgevoerd in tien verzorgingshuizen van zorgorganisatie Omring in de regio West-Friesland. Inmiddels is het nieuwe zorgmodel verder uitgerold in andere verzorgingshuizen.