Nieuwe Arbowet door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), die naar verwachting begin 2017 zal ingaan. Of de wetswijziging inderdaad begin 2017 ingaat hangt af van de behandeling in de Eerste Kamer. Het gaat om aanpassing van de wet op de volgende onderdelen:

 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfsarts/Arbodienst

Van deze onderdelen volgen hier de voornaamste wijzigingen.

 
Bedrijfsgezondheidszorg

In de Arbowet komt een aantal nieuwe verplichtingen voor de Bedrijfsgezondheidszorg:

 • Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding.
 • Medewerkers krijgen toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Er zijn geen drempels voor het consult. De werkgever krijgt geen informatie over het consult (bv. aanleiding of uitkomst) op tot de persoon herleidbaar niveau.
 • De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.
 • De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.
 • De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.
 • Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging).
 • Alle taken die een werkgever afneemt van een bedrijfsarts/arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd.
 • De bedrijfsarts kan een boete krijgen als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en als hij niet beschikt over een klachtenregeling.
 • Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen ook een boete krijgen als zij niet samenwerken met de preventiemedewerker en de or/pvt.
 • Hetzelfde geldt als zij het advies over de toetsing van de RI&E niet doorzenden aan de or/pvt.

Preventiemedewerker

 • De werkgever heeft de instemming nodig van de or/pvt bij de keuze van de preventiemedewerker en de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • De preventiemedewerker moet adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.
 
Bedrijfsarts/arbodienst

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen aan de nieuwe Arbowet. Dit betekent de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning goed te beoordelen (op het gebied van veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid) en die adequate ondersteuning te regelen.