Nieuwe opleiding HBO-VGG

Begin 2011 startte voor MBO-verpleegkundigen een nieuwe tweejarige Ieren-werken opleiding tot HBO Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (HBO-VGG) aan de Hogeschool Zuyd. De eerste groep begon in februari 2011 aan de opleiding; in september 2011 begint een tweede groep.

Bij MeanderGroep Zuid Limburg loopt een experiment voor de inzet van HBO opgeleide verpleegkundigen gerontologie geriatrie, ook andere hogescholen starten een vergelijkbare opleiding. De HBO-VGGer heeft een duidelijk toegevoegde waarde. Het is belangrijk om verpleegkundige kwaliteiten op HBO-niveau specifiek gericht op de oudere cliënten, toe te voegen aan de ouderenzorg. De ontwikkelingen maken dat noodzakelijk. Bovendien is het een prima doorstroomperspectief voor MBO-verpleegkundigen. Terwijl studenten in de reguliere HBO-V vaak moeilijk te motiveren zijn om in de ouderenzorg te gaan werken, is deze opleiding juist gericht op medewerkers die volop gemotiveerd zijn. Zij kennen de doelgroep, hebben ervaring met de zorg voor ouderen, komen allerlei vraagstukken tegen en willen zich juist verder bekwamen en ontwikkelen in deze richting. De studenten hebben een MBO-verpleegkundig diploma en zijn minimaal twee jaar werkzaam in de ouderenzorg. Dit betekent ook dat iedereen een EVC (Erkenning Verworven Competenties) heeft doorlopen, voordat ze met de tweejarige opleiding starten. De inhoud van de opleiding is vooral gericht op gerontologie, geriatrie, psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie. De studenten leren en werken vier dagen per week in de praktijk en komen een dag per week naar school.

Waarde
In opdracht van de stuurgroep project “HBO verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie” (VGG) is eerder onderzocht wat de waarde is van een HBO-VGGer in de ouderenzorg. Er blijkt behoefte aan deze HBO functie om leemtes in de complexe zorg, kwaliteitsontwikkeling en inhoudelijke regie op te vangen. Toch was er aarzeling een inhoudelijke functie te creëren die past bij de verworven competenties. Omdat er slechts een beperkt aantal VGGers in de ouderenzorg werkzaam was, werd er een zgn. “businesscase” opgesteld op basis van ervaringen met reeds bestaande verpleegkundige functies op HBO niveau. De bevindingen van deze businesscase vatten wij hier samen.