Nieuwe opleidingen en beroepen

De gezondheidszorg krijgt te maken met veranderingen in de vraag naar zorg. Aan professionals in de zorg, hun opleiding en manier van werken worden andere eisen gesteld, maar blijken er niet adequaat voor opgeleid. De wijze waarop de beroepsuitoefening is geregeld, verhindert vaak dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats komt. Aan de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) zijn daarom de volgende vragen gesteld:

  • In welke richting moet de inhoud van beroepen verschuiven?
  • Wat betekent dit voor competenties en opleidingen?
  • Welke maatregelen zijn noodzakelijk om deze veranderingen in beroepen en opleidingen te kunnen realiseren?

De RVZ publiceerde in april 2011 een rapport “Bekwaam is bevoegd: Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg” met antwoorden op deze vragen die wij hier samenvatten, waarbij wij ons concentreren op de gevolgen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De inhoud van beroepen
De inhoud van bestaande beroepen verschuift omdat door de veranderde vraag een krachtig beroep wordt gedaan op preventie en langdurige begeleiding van patiënten. De psychosociale en maatschappelijke gevolgen van chronische aandoeningen vergen systematisch aandacht. Agogische communicatieve en samenwerkingsvaardigheden worden belangrijker. Proactief werken krijgt een sterker accent. Verder neemt de druk om doelmatiger te werken toe. De zorg zal verschillend worden georganiseerd. Beroepen zullen in elke organisatie andere accenten krijgen. Tegelijkertijd maakt wetenschappelijke vooruitgang het mogelijk om zonder kwaliteitsverlies taken van hoger opgeleiden naar lager opgeleiden te verschuiven. In een aantal gevallen kan de patiënt zelf een deel van de diagnostiek en behandeling uitvoeren.