Nieuwe regels collectief ontslag

Vanaf 1 april 2014 zijn de regels voor collectief ontslag gewijzigd en geldt bij collectief ont-slag een nieuwe ontslagvolgorde.
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het af-spiegelingsbeginsel toepassen.
Een werkgever kan collectief ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen. Dat zijn bijvoorbeeld een slechte financiële situatie, minder werk, automatisering of een bedrijfsver-huizing.
De verwachting is dat collectieve ontslagen in de zorg toenemen. De OR-en dienen daarom de wijziging bij collectief ontslag te bestuderen.

Wijziging
Als 20 of meer mensen tegelijk hun ontslag krijgen, moet de werkgever het zogenaamde afspiegelingsbeginsel toepassen.
Werknemers met vergelijkbare functies worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden bij collectief ontslag als eerste ontslagen.
Vanaf 1 april 2014 moet de werkgever echter, nadat hij de uitwisselbare functiegroepen heeft bepaald, eerst vaststellen of er in deze functiegroepen werknemers zitten die recht hebben op AOW. Als dat zo is, komen de AOW’ers als eerste in aanmerking voor ontslag. Vervol-gens moet hij de gebruikelijke regels van het afspiegelingsbeginsel toepassen. Om dit moge-lijk te maken, heeft de wetgever de leeftijdscategorie van ’55 jaar en ouder’ gewijzigd in ’55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Werknemers die recht hebben op een AOW-uitkering worden volgens de nieuwe ontslag-volgorde het eerst ontslagen. Deze wijziging voorkomt dat een werknemer van 55 jaar of ouder ontslagen kan worden, terwijl zijn collega met een AOW-uitkering mag blijven. Verval-len er bijvoorbeeld 35 banen en hebben 40 werknemers recht op AOW, dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag.