Onderzoek Verpleegkundige Adviesraad (VAR) 2015

In 1991 publiceerde de “Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende” (commissie Werner) het rapport “In Hoger Beroep”. Daarin werd gepleit voor invloed van verpleegkundigen door middel van een Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) in zorginstellingen (zie artikel “De Verpleegkundige AdviesRaad“).
Hoeveel instellingen daadwerkelijk met een VAR gestart zijn, wordt echter nergens bijgehouden (zie ook artikel “Overzicht VAR’s” met cijfers uit 2010).
In december 2013 startte een landelijk inventarisatie door het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de Hogeschool Utrecht, in opdracht van V&VN en CC zorgadviseurs. Men wil komen tot een landelijke database van en voor VAR’s
Het doel van de inventarisatie is:

  • Is het aantal VAR’s is toegenomen?
  • Zijn VAR’s in staat de stem van de beroepsgroep te laten horen door invloed uit te oefenen op zorgbeleid?
  • Hoe schatten VAR’s hun eigen invloed in en welke aspecten zijn hierop van invloed.
Voor dit inventarisatie-onderzoek zijn alle 596 zorginstellingen in Nederland benaderd.
 
Tvz “Tijdschrift voor verpleegkundig experts” wijdde een uitvoerig artikel aan dit onderzoek, op basis waarvan wij onderstaande samenvatting van de resultaten baseren.
Achtereenvolgens besteden wij aandacht aan:

  • Aantallen
  • Ervaren invloed
  • Compensatie
  • Relatie met Raad van Bestuur
  • Relatie met collega-verpleegkundigen
  • Relatie met andere disciplines.