Onderzoek zorgzwaarte, flexibilisering en werkdruk in VVT 2013

Op basis van gesprekken van medewerkers in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) signaleert AbvaKabo FNV de volgende tendensen in deze sector:

  • daling van het aantal zorgwerkers op het aantal cliënten,
  • toename van de gemiddelde zorgzwaarte van cliënten,
  • toenemende flexibilisering van de arbeid,
  • klachten over de werkdruk en achteruitgang van de kwaliteit van de zorg.

Om deze tendensen te toetsen, heeft AbvaKabo FNV aan AStri Beleidsonderzoek en -advies begin 2013 opdracht gegeven om hiervoor een onderzoek uit te voeren. Het rapport van dit onderzoek – dat wij hier samenvatten in 7 vragen met antwoorden – werd in oktober 2013 gepubliceerd.

1. Welke vormen van flexibilisering van bij cliëntgebonden functies komen er voor in de VVT-sector en wat is hiervan de omvang?

Contractduur
De ruime meerderheid van de werknemers in de WT in een cliëntgebonden functie met een reguliere aanstelling voor een vast aantal uren per week heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Rond de 9% heeft een dienstverband voor bepaalde tijd en 27% heeft 2 keer of vaker een contract voor bepaalde tijd gekregen.

Arbeidsomvang
Iets meer dan de helft (54%) werkt in een deeltijdfunctie van 24 uur of minder per week. Dit is hoger in de TZ (Thuiszorg) (68%) dan in de V&V (Verpleging en Verzorging) (46%) en lager in de totale gezondheidssector (25,5 uur). In alle Nederlandse sectoren is dit gemiddeld 30,3 uur.
Van alle medewerkers werkt 45% structureel vaak meer uren dan contractueel is overeengekomen, gemiddeld 7 uur extra per week. Meestal gecompenseerd in geld of in vrije tijd; bij 2% vindt ook geen compensatie plaats.

Tijdstip van werken
In de TZ draait 46% van de medewerkers wel eens gebroken diensten. In de V&V is dit minder het geval (15%). Op een gemiddelde werkdag werkt 21% van de medewerkers in de TZ een gebroken dienst.
De overgrote meerderheid van de medewerkers in de V&V werkt ook wel eens in de avond (81%) en in het weekend (95%). In de TZ is dit minder het geval (52% en 60%)
Ruim de helft van alle medewerkers (52%) heeft geen vast wekelijks werkrooster. Dit is vaker het geval in de V&V (65%) dan in de TZ (28%).

Aard van het werk
De overgrote meerderheid van de medewerkers werkt op een vaste afdeling, wijk of buurt (84%). Dit percentage is iets hoger in de V&V (87%) dan in de TZ (80%).