Onderzoekprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn

Jaarlijks verschijnt het rapport “Arbeid in Zorg en Welzijn”.
Dit rapport geeft een beeld en een blik vooruit op de arbeidsmarkt en onderwijs in de sectoren Zorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (hierna: Zorg en WJK). Het is een vervolg op de reeks integrerende rapporten die sinds 1995 verschenen (zie Jaarboeken Werknemers in de Zorg tot de editie 2005).
 
Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de sectorfondsen in de zorg: StAZ (Ziekenhuizen), StAG (Gehandicaptenzorg), O&O-fonds GGZ en A+O VVT (verplegings- en verzorgingshuizen en Thuiszorg), FCB en de Stichting Sociale Fondsd Huisartsenzorg.
De uitvoering van het onderzoekprogramma is in handen van Kiwa en CAOP.
In de artikelen op basis van het rapport AZW hebben wij ons beperkt tot het personeel in de zorg.
 
Uit het rapport “Arbeid in Zorg en Welzijn 2013” staat op deze website het artikel:
 
Uit het rapport “Arbeid in Zorg en Welzijn 2014” staan op deze website de volgende artikelen:
 
Uit het rapport “Arbeid in Zorg en Welzijn 2015” staan op deze website de volgende artikelen:
 
Ook in 2015 verscheen onder redactie van AZW:
 
Als onderdeel van deze toekomstverkenning werden ook de sectoren in de zorg onderzocht. Op basis daarvan publiceren wij op deze website de volgende artikelen:
 
In februari 2016 verscheen het integrerend rapport “Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015”. Van dit rapport publiceren wij op deze website de volgende artikelen:
In oktober 2016 verscheen de “Werkgeversenquête 2016”. Van dit rapport publiceren wij op deze website de volgende artikelen: