OOfGGZ

Het fonds is opgericht om arbeidsmarktbeleid van sociale partners in de GGZ vorm te geven. Statutair heeft de Stichting OOfGGZ een tweeledig doel, namelijk: Het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen in de geestelijke gezondheidszorg, Het geheel of gedeeltelijk (doen) financieren en subsidiëren van activiteiten, gericht op het in sociaaleconomisch opzicht optimaal functioneren van instellingen. Hiervoor kan de Stichting OOfGGZ de volgende vormen van activiteiten in de Geestelijke Gezondheidszorg inzetten:

  • Het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden,
  • Het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar de werkgelegenheid, ten einde de toekomstige behoefte aan arbeid te peilen,
  • Het (doen) verrichten van opleidings, vormings- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen,
  • Het aanvragen van subsidies en het toekennen van branche-erkenningen,
  • Alle andere wettelijke middelen, die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van de stichting is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie GGZ-Nederland en anderzijds van de volgende vakorganisaties:

  • AbvaKabo FNV, – FBZ
  • CNV publieke zaak. – Nu’91