Overzicht VAR’s

V&VN inventariseert het aantal VAR’s per zorgsector. Dit aantal wordt vergeleken met het aantal instellingen in dezelfde zorgsector en weergegeven in een percentage. De volgende tabel geeft de situatie per maart 2010.

 

Aantal
instellingen

Aantal VAR’s

Percentage

Academische ziekenhuizen (2010)
Algemene ziekenhuizen (2010)
Categorale instellingen (2007)
GGZ (2010)
Thuiszorg (2007)
Verstandelijke Gehandicaptenzorg (2007)
Verpleeghuizen (2007)

  8
83
62
90
248

183
479

   5
 61
   7
 25
 13
  
0
 21

62,50
73,49
11,29
27,78
  5,24
 
0,00
  4,38

Totaal

1153

132

  11,45