Proef met zelfroosteren

Als werknemers zelf hun rooster maken, krijgen zij meer invloed op hun werktijden, wat leidt tot een betere afstemming van arbeid en zorg en/of werk en privé; dus tot meer tevredenheid. Bovendien krijgen werkgevers goed inzicht in wanneer werknemers willen werken en aan welke functieniveaus wanneer behoefte is.
Het O&O-fonds GGZ heeft daarom in 2008 het initiatief genomen om in enkele GGZ-instellingen een proef (pilot) met zelfroosteren te starten. De proef werd ondersteund door de softwareapplicatie Timecare, die het mogelijk maakt vanuit huis te roosteren. Hiermee worden tevens de afspraken en de hoeveelheden werkuren en verlofuren gewaarborgd. Drie GGZ-instellingen met in totaal vijf afdelingen hebben aan de pilot deelgenomen: Het hele project, dat liep van februari 2009 tot januari 2011, is begeleid door een stuurgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van GGZ Nederland en van de werknemersorganisaties.
 

Zweedse methode
De Zweedse methode heeft de volgende kenmerken:

  • Invloed op het rooster vindt in een vroeg stadium plaats. Een stappenplan zorgt ervoor dat iedereen evenveel kansen heeft bij het realiseren van gewenste werktijden. De methode is wezenlijk anders dan onderling ruilen van diensten.
  • De medewerkers werken actief mee aan het oplossen van de roosterpuzzel. Het is niet de roosteraar die de keuzes maakt, maar de medewerkers zelf dragen oplossingen voor knelpunten aan.
  • De werktijden zijn niet beperkt tot vaste diensten. Op basis van kwartieren wordt aangegeven wat de gewenste minimum- en maximumbezetting is. Binnen de bezettingseisen kunnen medewerkers eigen begin- en eindtijden kiezen. Dit kan leiden tot een efficiëntere bezetting dan wanneer met blokken van 8 uur wordt geroosterd. Afhankelijk van de bezettingseisen en de onderlinge afstemming kunnen deze werktijden worden gerealiseerd.
  • De software maakt het mogelijk om per dag een specifieke bezetting vast te stellen. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke algemene weekbezetting. Dit kan nuttig zijn bij een sterk wisselend werkaanbod (bijvoorbeeld door wisselende zorgzwaartepakketten of patiëntenbezetting) of vakantieperioden.