Rekenen van verpleegkundigen toetsen

30% van de verpleegkundigen geeft toe wel eens rekenfouten te maken bij het toedienen van medicijnen. Het niet goed genoeg kunnen rekenen is gevaarlijk voor patiënten. Rekenfouten veroorzaken 20% van alle medische missers. Daarom ontwikkelde CITO samen met mensen uit de praktijk een rekentoets voor verpleegkundigen. Deze toets meet de rekenvaardigheid en bevat vragen en problemen vanuit dagelijkse praktijksituaties..

Een door CITO uitgevoerde landelijke nulmeting in 2010 bevestigt dat het noodzakelijk is om de rekenvaardigheid van verpleegkundigen te verbeteren; 80% van de 2661 getoetste verpleegkundigen bleek niet te voldoen aan de norm voor rekenvaardigheid. Onafhankelijke toetsing van verpleegkundigen is dus van groot belang om de patiëntveiligheid te verhogen. CITO werkte bij het ontwikkelen van de rekentoets samen met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de NVZ vereniging van ziekenhuizen, andere brancheorganisaties in de zorg.

Toets
De rekentoets meet de rekenvaardigheid van verpleegkundigen op MBO-niveau 4 en op HBO-niveau. Ook geeft de toets inzicht in hoe deze zich verhoudt tot de landelijke norm en op welke gebieden verpleegkundigen bijscholing nodig hebben. Verpleegkundigen maken de toets, die bestaat uit 25 tot 32 meerkeuzevragen en ongeveer 1,5 uur duurt, achter de computer.

Elke verpleegkundige krijgt een unieke toets voorgelegd. De vragen staan op dezelfde vaardigheidsschaal, waardoor de resultaten eenvoudig te vergelijken zijn. De rekentoets zorgt voor duidelijkheid over het rekenniveau van individuele verpleegkundigen en levert kennis over het rekenniveau van alle verpleegkundigen. Vanaf 2013 krijgen verpleegkundigen de mogelijkheid om in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden zichtbaar te maken dat hun rekenvaardigheid op peil is.

Al eerder
De noodzaak van deze toets komt niet onverwacht. Al in medio 2007 publiceerden de dames De Jong en Koster in het kader van de afronding van hun studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht een onderzoek, gericht op de rekenvaardigheid van verpleegkundigen.

Het doel van dit onderzoek was drieledig:

  • het vaststellen van de rekenvaardigheid van verpleegkundigen in verschillende dimensies (getaldimensie, bewerkingsdimensie en toepassingsdimensie);
  • het bepalen of er overeenstemming bestaat tussen de zelfbeoordeling van de competentie door de verpleegkundigen en de werkelijkheid;
  • het onderzoeken van de invloed van persoonsgebonden en externe factoren op de competentie in rekenvaardigheid.