Richtlijnen in de zorg

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse uitvoering van de zorg in de praktijk. Waar mogelijk zijn richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zij beogen betere gezondheids- en welzijnsuitkomsten en een hogere effectiviteit van de zorg.Richtlijnen kunnen een belangrijke rol spelen in het bereiken van eenheid in de behandeling, begeleiding, verzorging of verpleging en in het bereiken van onderlinge afstemming tussen zorgverleners, zowel binnen als tussen verschillende organisaties. Bovendien kunnen richtlijnen gehanteerde methoden en technieken toetsbaar en beter toegankelijk maken voor onderzoek.

Er verschijnen steeds meer richtlijnen voor de zorg. Voor deze ontwikkeling zijn meerdere oorzaken: