Risico latexhandschoenen

In juli 2010 ontving de toenmalige minister van VWS een advies van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) over het risico van latexhandschoenen. Producten vervaardigd uit latex (rubber) kunnen nl. nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen bevatten. Deze stoffen zitten vaak ook in latexhandschoenen. Nitrosaminen zijn waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens; nitroseerbare verbindingen kunnen worden omgezet in nitrosaminen. Geanalyseerd is in hoeverre gebruikers van handschoenen worden blootgesteld aan nitrosaminen en of dit een risico voor de professioneel gebruiker oplevert.

Risico’s
Het blijkt dat uit latexhandschoenen kleine hoeveelheden nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen kunnen vrijkomen. Dit is gemeten bij monsters van wegwerphandschoenen en handschoenen voor herhaald gebruik. Op basis van wetenschappelijke literatuur gaan onderzoekers ervan uit dat een deel van deze stoffen door de huid heen kan dringen en hebben daarom de blootstelling aan nitrosaminen berekend, waarbij een intensief gebruik is aangenomen: 100 paar wegwerphandschoenen per jaar, of drie paar herbruikbare handschoenen per jaar. Verder zijn ‘worst case’ aannames gemaakt over de afgifteniveaus. Uit de berekening met deze aannames blijkt dat de mogelijke blootstelling bij gebruik van 100 paar latex wegwerphandschoenen per jaar circa vier maal zo hoog is als de Virtually safe dose’ op jaarbasis (VSD). (Dit is de dosis waarbij het additionele risico op kanker gedurende het hele leven één op één miljoen is, een risico dat algemeen als verwaarloosbaar wordt beschouwd.) Bij gebruik van drie paar herbruikbare latexhandschoenen per jaar is de blootstelling ongeveer gelijk aan de VSD op jaarbasis.

De onderzoekers concluderen dat het risico op kanker bij intensief gebruik van latexhandschoenen dus niet verwaarloosbaar is. Voor mensen die incidenteel kortdurend gebruik maken van latexhandschoenen is het risico te verwaarlozen; dit zal gelden voor de meeste consumenten. Bij intensief gebruik, dus voor beroepsgroepen die veel latexhandschoenen dragen, is het gewenst het risico verder te verlagen. Een dilemma is dat het niet dragen van handschoenen andere, vaak acute risico’s oplevert. Het is wenselijk dat mensen veilig handschoenen kunnen gebruiken. Dit is mogelijk door het gebruik van latexhandschoenen die weinig nitrosaminen afgeven, of van veilige alternatieve materialen. Beide mogelijkheden zijn er niet binnen afzienbare termijn.