Rol wijkverpleegkundige onderzocht

In een brief d.d. 14 februari 2012 aan de Tweede Kamer reageerde de staatssecretaris van VWS op 2 rapporten over de taken van de wijkverpleegkundige. In beide rapporten ligt de nadruk op een coördinerende en signalerende rol van de wijkverpleegkundige, waarmee de zorg rondom kwetsbare cliënten in de wijk beter georganiseerd wordt.

Het gaat over de volgende rapporten:

  • ZonMw: de zichtbare schakel
  • V&VN en NPCF: proeftuinen

ZonMw
Het programma “Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt”, is in 2009 gestart met als doel het verbeteren van een integrale aanpak van wonen, preventie, zorg en welzijn, te beginnen in 40 aandachtswijken. Extra wijkverpleegkundigen zorgen voor sluitende zorg- en dienstverlening, die beter aansluit bij de behoeften van de wijkbewoners. Het uitgangspunt is het actief zoeken van knelpunten en gezondheidsproblemen en reguliere hulp, die niet aanwezig is.

De inzet leidt tot betere samenwerking tussen de (zorg)organisaties in de buurt.

Uit de tussenrapportage blijkt dat deze manier van werken voor kwetsbare burgers positief uitpakt op de volgende onderdelen:

  • snelle en toegankelijke zorg zonder indicatie;
  • beter bereik;
  • goede verbinding van preventie en zorg;
  • beter aanbod van integrale zorgverlening.