Seksuele intimidatie

In maart 2011 publiceerde het vakblad Bijzijn een enquête onder 900 verpleegkundigen en verzorgenden ter gelegenheid van het congres Seksualiteit, Intimiteit en Intimidatie. Uit de enquête blijkt o.a., dat meer dan een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland (35,6 procent) wel eens geconfronteerd is met seksuele intimidatie. In 82,3 procent van die gevallen gaat het dan om een zorgvrager die lastig valt. In 7 procent van die gevallen gaat het om een familielid, vriend of bekende van de patiënt. Ook collega’s vallen elkaar wel eens lastig. Meer dan 20 personen (6,4 procent) geven aan wel eens te maken te hebben gehad met intimidatie door een collega. Leidinggevenden gedragen zich over het algemeen netjes. In sommige gevallen is er niet echt sprake van “intimidatie” maar eerder van een “onwenselijke confrontatie”. Bij intimidatie gaat het in meer dan de helft van gevallen (54, 2 procent) om seksueel getinte opmerkingen en in 31,1 procent van de gebeurtenissen om handtastelijkheden. Geweld kwam heel weinig voor. Slechts 4 personen hebben daar ervaring mee.

Een deel van de enquête was gericht op de vraag of verpleegkundigen en verzorgenden wel eens vragen krijgen over seksualiteit of intimiteit. Driekwart (74,8 procent) van hen krijgt dat inderdaad, variërend van ‘zelden’ tot ‘vaak’. 34,9 procent krijgt die vraag zelden, 51,9 procent soms en 13,2 procent vaak. Op de vraag of zij moeite hebben met dit soort vragen antwoordt 16,5 procent van wel. De meerderheid (64,6 procent) ondervindt overigens wei voldoende steun om op deze vragen in te gaan. Een nog hoger percentage (ruim 89 procent) geeft aan dat zaken als intimiteit en seksualiteit bespreekbaar zijn in het team. Hoewel zorginstellingen in Nederland hard werken aan klantvriendelijkheid en zorg op maat, bestaat er volgens slechts 30,5 procent van de ondervraagden een speciale ruimte in hun instelling waar de patiënt/cliënt intiem kan zijn met zijn partner/geliefde.

Bijna 14 procent van de ondervraagden is wel eens door een patiënt gevraagd hulp te geven bij seksuele handelingen, zoals zelfbevrediging. In driekwart van de instellingen blijkt overigens niet op papier te staan hoe je daarmee moet omgaan. En dat terwijl hulp bij seksuele handelingen al eerder volop in het nieuws was, omdat een leerling in de thuiszorg min of meer werd geacht die hulp wel te geven.