SoFoKleS

SoFoKleS is het Sociaal Fonds voor de Kennissector. Vanuit een gezamenlijke visie van werkgevers en werknemers stimuleert het fonds vernieuwing op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid en scholingsbeleid voor de academische sector. Deze bestaat uit alle Nederlandse universitair medische centra, universiteiten en onderzoekinstellingen. SoFoKleS subsidieert arbeidsmarkt-, opleidings- en werkgelegenheidsprojecten die zijn gericht op behoud, bevordering en verbetering van de werkgelegenheid. De doelgroep van het fonds is het personeel dat in dienst is bij de veertien universiteiten, de acht universitair medische centra en twee onderzoekinstellingen.

Werkgevers en werknemers bepalen per bedrijfstak (CAO-tafel) het beleid ten aanzien van de besteding van de arbeidsmarktmiddelen en de inzet ten behoeve van projecten. So-FoKleS is verantwoordelijk voor het projectbeheer en de programma-uitvoering.

SoFoKles kent twee kamers, te weten:

  • de Kamer WO (universiteiten en
  • de Kamer UMC’s (Universitair Medische Centra).

Samenstelling bestuur
Het algemeen bestuur van SoFoKleS bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers.

Werknemersorganisaties:

  • ABVAKABO FNV
  • CNV Publieke Zaak
  • AC/FBZ
  • CMHF

Werkgeversorganisaties:

  • NFU
  • VSNU
  • WVOI